Linux Defenders

14.12.2008 | 15:24 | dodoedo | Novinky

Patentová spoločnosť Open Invention Network (OIN) spustila komplexný program "Linux Defenders", sponzorovaný združeniami Software Freedom Law Center (SFLC) a Linux Foundation (LF). Program napomáha už pri samotnej tvorbe diela (kódu), tak aby bol tento ľahšie akceptovateľný pre prípravu patentového procesu. Samotné pravidlá taktiež vplývajú na tvorbu výstupov vo forme kvalitných patentov.