Linux Kernel 3.12.57 LTS

21.03.2016 | 13:35 | LUcoRP | Nová verzia

Vývojár Jiri Slaby oznámil vydanie novej verzie linuxového jadra s dlhodobou podporou z vetvy 3.12, špeciálne ide o verziu 3.12.57 LTS. Nová verzia prináša, podľa priložených poznámok k vydaniu, hlavne aktualizácie viacerých ovládačov (AT, EFI, hlavne Radeon GPU, Ethernet, MTD, IOMMU, USB a XEN). 

Užívateľom tejto vetvy je odporúčaná aktualizácia z predchádzajúcich verzií, čím skôr to bude možné.

Zdroj: Softpedia.com