Linux Kernel 4.1.4 LTS

04.08.2015 | 09:28 | LUcoRP | Novinky

Po vydaní Linuxového jadra vo verzii 3.12.45 s množstvom aktualizácií ovládačov bolo vydané aj linuxové jadro 4.1.4 LTS. Nové vydanie prináša aktualizácie ovládačov a opravy chýb na niektorých architektúrach.

V novej verzii sú zaktualizované ovládače ACPI, ATA, Bluetooth, Bus, CLK, DMA, EDAC, DRM (hlavne Radeon a Intel i915), I2C, hwmon, iiO, MD, MMC, siťovanie (Ethernet a Wireless), NFC, PHY, PINCTRL, PNP, RTC, TTY, a USB.

Aktualizácia prináša aj opravy chýb pre architektúry ARM, ARM64, m68k, OpenRISC, a x86 a prináša množstvo vylepšení pre súborové systémy EXT4, Btrfs, FUSE, HPFS, jbd2, NFS, OverlayFS, a XFS.

Zdroj: Softpedia.com