Linuxový víkend

03.10.2007 | 23:55 | destens | Novinky

V Žiline na Fakulte riadenia a informatiky sa uskutoční 6. - 7. 10. 2007 15. Linuxový víkend.
Bližšie info na www.sklug.sk