Listopadový LinuxEXPRES

07.11.2006 | 00:02 | Vlastimil Ott | Novinky

V pond?lí 6.11. vyšlo listopadové ?íslo ?asopisu LinuxEXPRES, jež je v?nováno úprav? fotografií. Dále ve vydání naleznete ?lánky o NFS a Samb?, za?átek seriálu o stavb? panelákové sít? nebo recenzi kompozitního správce oken Beryl. V neposlední ?ad? jsme se v?novali televizi v Linuxu nebo obvyklé rubrice Kancelá?.