LiveCD - eComStation Demo CD beta

01.03.2013 | 10:49 | dodoedo | Novinky

Kód mystického klientského operačného systému od IBM - OS/2 Warp stále prežíva v užívateľskom svete v podobe svojej reinkarnácie - operačného systému eComStation. Úlohou tejto správičky nie je rozprávať o architektúre OS/2 Warp, ktorá bola od začiatku lepšia ako tá od Microsoft, rozprávať o čudnom vývojovom spojenectve IBM+Microsoft, stojacom pri jeho začiatku a majúcom za úlohu vytvoriť niečo, čo by prekonalo Unix/Windows a ešte nenarodený Linux, rozprávať o objave totalitnej mega-sily "OEM" korporáciou Microsoftom. Úloha správičky je, aby ste sa zamysleli a vyhľadali na I-nete ďalšie informácie o tom, AKO TO VLASTNE BOLO a samozrejme, stiahli si demonštračné LiveCD - eComStation Demo CD beta (registrácia), lebo pamätaj človeče: "Cesty Kódu sú kľukaté, ale kód je večný ...".