MAUI Shell Alpha

Nitrux team predstavil prvú alfa verziu prostredia MAUI Shell. Prostredie sa skladá z komponentov Cask, ktorý sa stará o zobrazenie panelu, popupov atď a kompozitora Zpace.

Zdroj: nxos.org