Memory profiler memray

Spoločnosť bloomberg zverejnila memory profiler memray určený pre programovací jazyk python. Profiler vie generovať live report, sumarizáciu, flame graf, tabuľkový report, stromový report a štatistiky.

Zdroj: github.com