Microsoft zakazuje profit z voľne dostupného softvéru

Software Freedom Conservancy upozorňuje, že Microsoft zakazuje profit z predaja open-source, alebo inak voľne dostupného softvéru.

Zdroj: sfconservancy.org