Microsoft znovu uzavrelo patentovú dohodu s ďalším výrobcom Android zariadení

30.06.2011 | 16:49 | dodoedo | Novinky

Spoločnosť Microsoft znovu uzavrela "slávnu" patentovú dohodu s ďalším výrobcom Android zariadení - spoločnosťou Velocity Micro, vyrábajúcou Android tablet PC. Po spoločnostiach HTC, General Dynamics Itronix je to už tretia významná spoločnosť produkujúca Android zariadenia. V súčasnom chorom patentovom prostredí, kde patentoví "trolls" vlastnia patenty, je možné potom aj toto.