MilaX

09.08.2008 | 23:05 | dodoedo | Novinky

MilaX je (veľkosťou) maličká Live CD distribúcia, založená na Solaris Nevada. Pôvodný zámer tvorcov, zistiť spôsobilosť Solaris softu bežať na miniCD tak dostal súčasnú podobu MilaX 0.3.1 (založený na Nevada b89). Beží na x86 a SPARC platformách a môže sa inštalovať aj na server.