Ministerstvo obrany U.S.A. oznámilo zosilnenie podpory OSS

30.10.2009 | 12:23 | dodoedo | Novinky

Ministerstvo obrany U.S.A. vydalo oficiálne memorandum, v ktorom sa oznamuje mobilizácia podpory a využitia Open Source Software (OSS) v sektore obrany. Ministerstvo priznalo, že v minulosti došlo pri používaní OSS k určitým nedorozumeniam, ktoré bránili rozvoju OSS v tejto oblasti. Ďalej oznámilo, že OSS spĺňa definíciu "komerčného počítačového softvéru" vhodného na použitie v tejto oblasti.