Mir/Unity8 (UnityNext)

11.05.2013 | 20:12 | dodoedo | Novinky

Pokrok v rozvoji Mir/Unity8 (UnityNext). Najnovší stav vývoja prezentuje vývojár Kevin Gunn.