Mozilla debugging nástroj: rr

26.03.2014 | 12:14 | dodoedo | Novinky

Projekt Mozilla vytvoril rr - vlastný debugging nástroj typu "record-and-replay", umožňujúci nahrávanie a prehrávanie procesu vykonávania programov - komplexných aplikácií (t.j. stromy procesov a vlákien). Pri prehrávaní potom umožňuje debug. Rozširuje použitie gdb, pretože používa viacero gdb-príkazov. Domovská stránka projektu rr.