Mozilla testuje užívateľské použitie email/heslo pre synchronizáciu (Firefox Sync)

03.02.2014 | 12:52 | dodoedo | Novinky

Projekt Mozilla testuje užívateľské použitie email/heslo pre synchronizáciu (Firefox Sync), čo výrazne zjednoduší postup vzájomnej synchronizácie dát na viacerých prehliadačoch (doma, práca a pod.), ktoré používa užívateľ prehliadača Firefox. Nové a veľmi jednoduché nastavenie pre vašu synchronizáciu je možné odskúšať už teraz na nočnom zostavení Firefox prehliadača, ktoré si stiahnite tu.