Možnosť útoku na nešifrované audio/video konferencie

03.08.2009 | 17:47 | dodoedo | Novinky

Na konferencii DEFCON (pozri zdroj správy) boli predstavené vylepšené nástroje na útok voči nešifrovaným streamom audio/video dát. Nástroje UCSniff 3.0 (zatiaľ súčasť linux-based BackTrack 3, čoskoro Win verzia) spolu s VideoJak umožňujú odizolovať video stream embeddovaný vo voice data stream a konvertovať ho do separátneho .avi súboru. Potreba šifrovania konferenčných dát sa v tomto svetle ukazuje ako nutnosť.