Multipath TCP pre lepšie riešenie výpadkova vyššiu priepustnosť

13.06.2022 | 16:49 | Miroslav Bendík | Zaujímavý článok

Christian Hornm vo svojom blogu približuje nastavenie Multipath TCP na RHEL 9. Po konfigurácii je možné komunikovať pomocou TCP cez viacero sieťových rozhraní súčasne, alebo prepínať siete bez straty TCP spojenia.

Zdroj: redhat.com/en/blog