Najnovšie NetworkManager-0.9.2

28.08.2011 | 13:05 | dodoedo | Novinky

Najnovšie vydanie verzie NetworkManager (NM) 0.9.2 teraz doplňuje do novej stabilnej rady verzie NetworkManager 0.9 podporu aj pre libnl2 and libnl3. Nová stabilná verzia, ktorá vyšla pred pár dňami je dôležitá hlavne pre množstvo zmien a centralizovanie ovládania všetkých spojení a konfigurácií cez NM (podrobnosti v odkaze vyššie). Doporučený postup migrácie z NetworkManager rady 0.8 na NetworkManager rady 0.9.