Najnovšie trendy programátorskej hantírky

10.05.2010 | 21:45 | fraxinus | Novinky

Zaujímavé zhrnutie najnovších trendov programátorskej hantírky: Bicrement (i++2), Bugfoot (Bug ktorý videl len jeden človek), Hindenbug (Devastujúci bug), Megamoth (metóda na niekoľko strán, obvykle súčasť God objektu), Pokemon Exception Handling (catch 'em all), Refuctoring, Yoda Conditions (if 5 == count) a mnoho ďalších.