Najväčšia krádež ID čísel kreditných kariet v dejinách

07.08.2008 | 23:00 | dodoedo | Novinky

Skupina 11-tich osôb, prevážne cudzincov, bola zatknutá v U.S.A. pre podozrenie z odcudzenia obrovského množstva ID čísel kreditných a debetných kariet. Ich technika "wardriving" používajúca laptopy, spočívala vo vyhľadávaní zraniteľnej wireless siete, následnom "odchytení" ID pomocou "sniffer-a" a ich uskladnení na 2 serveroch v Ukrajine a v Litve, kde sa našlo až 41 miliónov týchto odcudzených ID čísel.