Nanoelektronika: Jedno-atómový tranzistor je na svete

21.02.2012 | 13:47 | dodoedo | Novinky

Skupina výskumníkov vytvorila, zavedením jediného atómu fosforu do kremíkovej kryštálovej mriežky, prvý jedno-atómový tranzistor na svete. Pomocou skenovacieho tunelovacieho mikroskopu a litografie s použitím vodíkového rezistu sa umiestnil atóm fosforu presne medzi veľmi tenké kremíkové vrstvy, čo umožňuje zmerať elektrické správanie atómu fosforu. Výsledky jasne ukazujú, že môžeme čítať kvantové prechody v rámci atómu fosforu a jeho tranzistorové správanie. Pretože žiadne menšie polovodičové zariadenia už nie sú možné, tak systémy tohoto typu sú na limite Moore zákona (predpoveď o miniaturizácii technológie) a zároveň predstavujú začiatok kvantovej tuho-látkovej nanoelektroniky a následných počítačových zariadení (kvantové počítače).