Narušenie RSA a reakcie zo "security" komunity na tento incident

20.03.2011 | 17:39 | dodoedo | Novinky

RSA, bezpečnostná divízie spoločnosti EMC, ktorá utrpela porušenie a stratu dát po "vysoko sofistikovanom" kybernetickom útoku sa dostáva do pozornosti odborníkov zo "security" komunity. Typ takéhoto "vysoko sofistikovaného" kybernetickom útoku sa používa hlavne pri priemyselnej špionáži alebo sponzorovanej špionáži zo strany cudzích štátov, za účelom získania citlivých dát. Bližšie podrobnosti útoku sa stále taja, ale už je jasný cieľ - získali sa informácie z RSA podnikových systémov a sú vo vzťahu k jeho SecurID autentifikačným produktom. Takzvané dvoj-faktorové autentifikačné produkty SecurID sú široko používané vládnymi agentúrami, súkromnými spoločnosťami a inými veľkými organizáciami, ktoré takto pridávajú ďalšiu vrstvu zabezpečenia, pri prihlasovaní sa zamestnancov do siete svojich spoločností.