NASA začala používať open-source Bugzilla nástroje

16.11.2008 | 18:49 | dodoedo | Novinky

Problem Reporting Analysis and Corrective Action (PRACA) je softvér, ktorý bol vytvorený pomocou open-source Bugzilla nástrojov a predstavuje jednotnú databázu na komplexné sledovanie a analýzu problémov vyskytujúcich sa v Space Shuttle ekosystéme a jeho infraštruktúrach. NASA oceňuje aj flexibilitu riešenia použitím Bugzilla nástrojov. Viac v zdroji správy.