Neosploit je späť

03.10.2008 | 10:58 | dodoedo | Novinky

Computerworld uverejnil zistenie (bezpečnostné šetrenie od Aladdin Knowledge Systems Inc.), že viac ako 200 000 admin účtov bolo zneužívaných niekoľkými (bad) hackerskými skupinami na implementáciu Neosploit kitu a spustenie exploitu voči WIN aplikáciam. (Neosploit update).