Neovim 0.8

30.09.2022 | 19:19 | Miroslav Bendík | Nová verzia

Bola vydaná nová verzia textového editoru Neovim. Podrobný zoznam noviniek je dostupný v changelogu.

Zdroj: github.com (changelog)