Neutralita siete (net neutrality) dostala silnú podporu v EU

03.04.2014 | 17:38 | dodoedo | Novinky

Európsky parlament hlasovaním schválil zásadný balíček reformy telekomunikačného zákona, včítane pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré riadne definujú a chránia neutralitu siete. Vďaka liberálom, socialistom, zeleným a ľavým blokom, sa tieto zmeny presadili do reformy telekomunikačného zákona a prinesú spravodlivý prístup k šírke pásma a prístup k obsahu pre všetkých občanov 28 členských štátov. To znamená, že poskytovatelia internetových pripojení nemôžu priškrtiť užívateľovi streaming obsahu Netflix (vysoké náklady na šírku pásma), alebo mobilní operátori nemôžu blokovať prístup napríklad na Skype, ktorý poskytuje hlasové služby a prenos textových správ.Nový EU parlament by mal po májových voľbách definitívne celú reformu schváliť.