New! Microsoft stojí tvárou v tvár fundamentálnemu posunu ku hardvérovej spoločnosti

10.10.2012 | 11:06 | dodoedo | Novinky

Spoločnosť Microsoft stojí tvárou v tvár voči fundamentálnemu posunu ku hardvérovej spoločnosti. Celý proces sa už začal a dospel k bodu odkiaľ niet návratu späť. Povedal to v liste akcionárom Microsoft jeho generálny riaditeľ ( CEO) Steven A. Ballmer.
(Pozri si Google-preklad do slovenčiny).