Next3 - súborový systém pre Linux s podporou snapshot stavov súborového systému

10.06.2010 | 14:07 | dodoedo | Novinky

Spoločnosť CTERA Networks, špecializujúca sa na vývoj hybridných cloud-systémov skladovania dát, prezentovala open-source (GNU GPL licencia) riešenie nového súborového systému pre Linux - Next3. Nový súborový systém je založený na kóde Ext3, s rozšírením možností podpory snapshot FA (snapshot stavov súborového systému). Určitým nedostatkom ale ostáva obmedzenie maximálnej veľkosti súboru do 4 GB. Zdrojový kód projektu dostupný na sourceforge.net.