Neznámy hacker sa nabúral do portálu Linux Foundation

11.09.2011 | 21:51 | dodoedo | Novinky

Neznámy útočník sa nabúral do portálu Linux Foundation. Pravdepodobne došlo pri tom ku kompromitácií hesiel a SSH-keys, a servery LinuxFoundation.org, Linux.com a ich subdomény sú dočasne odstavené. Bližšie podrobnosti neboli zatiaľ dané. Členovia Linux Foundation dostávajú v tejto dobe email s inštrukciami ohľadom účtov.