Nokia sprístupní zdrojové kódy

25.05.2006 | 01:33 | Patrik Pomichal | Novinky

Jeden z najvä?ších výrobcov mobilných telefónov, Nokia, uvo?ní zdrojové kódy web prehliada?a, ktorý sa používa u série S60. Tento prehliada? používa rovnaký framework ako Safari, prehliada? firmy Apple Computer pre Mac. Nokia zvolila licenciu BSD. Zdroj: cio.com.