Nová implementácia programovacieho jazyka Common Lisp - Mocl ™ pre mobilné platformy Android a iPhone/iOS

15.11.2012 | 11:21 | dodoedo | Novinky

Spoločnosť Wukix oznámila novú implementáciu programovacieho jazyka Common Lisp - Mocl ™ pre mobilné platformy Android a iPhone/iOS. Spomínané Mocl ™ predstavuje sadu nástrojov včítane kompilátora. Takto sa Common Lisp kód, v ktorom je napísaná mobilná aplikácia kompiluje do (platformovo-prenosného) efektívneho C kódu. Ak máte záujem o testovanie skúšobnej verzie a / alebo poslať spätnú väzbu, zašlite e-mail na: engineering AT wukix DOT com.