Nová (prelomová) verzia KiCAD 6.0

28.12.2021 | 10:02 | Richard | Zaujímavý softvér

A vyčerpávajúce porovnanie s predchádzajúcou verziou:

https://techexplorations.com/blog/kicad/kicad-6-review-new-and-improved-features/

Zdroj: KiCad