Nová stabilná verzia PHP5 vývojového nástroja - Agile Toolkit 4.0.2

05.04.2011 | 21:24 | dodoedo | Novinky

Vyšla nová stabilná verzia Agile Toolkit 4.0.2, vysoko účinného PHP5 vývojového nástroja (framework) pre jednoduchú a rýchlu tvorbu UI. Najnovšia verzia Agile Toolkit 4.0.2 používa na tvorbu UI nový druh JavaScript Library - jQuery. Predstavuje objektovo-orientované webové užívateľské rozhranie určené pre jednoduché prispôsobenie a opätovné použitie aj pre začiatočníkov. Agile Toolkit je ideálny pre komerčné alebo open-source projekty, ktoré vyžadujú interaktivitu web softvéru, dynamiku a zjednotenie užívateľského rozhrania. Novinky vo vydaní Agile Toolkit 4.0.2. Screencasty pre Agile Toolkit. Interaktívna dokumentácia projektu.