Nová stránka databázy portov pre OpenBSD - ports.su

06.05.2013 | 12:35 | dodoedo | Novinky

Vznikla nová stránka databázy portov pre OpenBSD - ports.su. Tento projekt, na rozdiel od stávajúceho OpenPorts.se má fulltextové vyhľadávanie cez Google (indexované takmer všetkých 8000 strán), čo výborne uľahčuje vyhľadávanie balíčkov.