Nová terminológia útokov

10.08.2008 | 01:11 | dodoedo | Novinky

pdp na web stránke GNUCITIZEN, v súvislosti so svojou prednáškou na Black Hat konferencii (1) dáva do diskusie niektoré zaujímavé (nové) termíny popisujúce hackerské útoky.