Nová (updated) verzia linuxovej minidistribúcie 4MLinux 2.3-game-edition

12.08.2011 | 18:46 | dodoedo | Novinky

Čerstvý update linuxovej mini-distribúcie "4MLinux-game-edition" prináša vo verzii 4MLinux 2.3-game-edition (stiahnutie novej verzie tamtiež) aj emulačný soft DOSBox 0.74 a ec64 0.1.