Nová verzia balíčkovača Spack 3.0

24.04.2011 | 22:24 | dodoedo | Novinky

Bola uvoľnená nová verzia generátora balíčkov Spack 3.0. Spack predstavuje kompletný (a samostatný) nástroj na tvorbu vlastných balíčkov pre Linux Slackware, včítane Slackware derivátov. V tejto verzii 3.0 sa balíčkový formát založený na CPIO stáva natívnym formátom balíčkov, vytvorených pomocou Spack. Týmto sa z generátora balíčkov Spack stáva vlastne samostatný manažér balíčkov.