Nová verzia balíka programov GNU Xnee 3.19 (‘Lucia’)

13.05.2014 | 11:23 | dodoedo | Novinky

GNU Xnee 3.19 (‘Lucia’) predstavuje novú verziu balíka programov, umožňujúcich nahrávanie, prehrávanie a distribúciu všetkých činností užívateľa v grafickom prostredí X11. Je vhodná na automatizáciu všetkých opakujúcich sa relevantných činností.