Nová verzia CAD-programu Medusa4 verzie 5.0.1

19.02.2011 | 16:20 | dodoedo | Novinky

Nemeckí vývojári uvoľnili novú verziu CAD-programu Medusa4 verzie 5.0.1 (včítane nového MPDS4), so schopnosťou pracovať s DWG/DXF súbormi. Od verzie 5.0.1 je takto k dispozícii vysoko kvalitný softvér pre voľné použitie doma, stačí sa zaregistrovať na internetových stránkach servera cad-schroer.com.