Nová verzia Din 4.0 - nástroj na vytváranie hudobných improvizácií

04.09.2012 | 14:54 | dodoedo | Novinky

Vyšla nová verzia Din 4.0 - nástroja na vytváranie hudobných improvizácii. Program používa Bézierove krivky pre vytvorenie a úpravu formy zvukovej vlny, čo má za následok zmenený audio hlasový výstup. Každá sekvencia takto odvodených zvukov môže byť zoskupená a je možné súčasne hrať a meniť takýto zvuk v reálnom čase.