Nová verzia Flex 4.10.0 - RIA Framework

08.08.2013 | 14:02 | dodoedo | Novinky

Tento týždeň open-source Apache Software Foundation (ASF) uvoľnilo novú verziu Flex 4.10.0 - RIA (rich Internet application) framework pre vytváranie dynamického Web-u. Nová verzia je významná tým, že (konečne) prináša podporu Linuxu. Vznik open-source Flex frameworku sa datuje od r. 2007, kedy Adobe otvorilo dovtedy proprietárny kód Flex. V r. 2012 Adobe prenieslo kód Flex frameworku do Apache. Ale v dnešnej dobe HTML5 technológií, si v očiach vývojárov Flex stále nesie pečať Adobe Flash.