Nová verzia GM2 1.0 - kompilátora jazyka GNU Modula-2

12.12.2010 | 17:01 | dodoedo | Novinky

Vyšla nová verzia GM2 1.0 - kompilátora jazyka GNU Modula-2. Vo svojej najnovšej verzii je teraz kompilátor sám v súlade s ISO štandardom jazyka Modula-2.