Nová verzia grafického 3D-programu Structure Synth Version 1.5 "Hinxton"

23.11.2010 | 13:40 | dodoedo | Novinky

V rámci open-source projektu Structure Synth, ktorý je zameraný na vývoj aplikácie pre tvorbu 3-D štruktúr, používajúc pri tom množinu napísaných inštrukcií - takzvanú "dizajnovú gramatiku", bola uvoľnená nová verzia cross-platformového programu Structure Synth Version 1.5 ("Hinxton"). Na tvorbu "dizajnovej gramatiky" sa používa jednoduchý CFDG-jazyk, ktorý produkuje zostavy ne-deterministických pravidiel, takzvanú dizajnovú gramatiku, ktorá sa používa pre kreáciu nádherných obrázkov. Idea CFDG-jazyka/dizajnovej gramatiky vychádza z iného 2-D projektu s názvom Context Free. Stiahnutie grafického 3D-programu Structure Synth Version 1.5 "Hinxton" aj z sourceforge.net.