Nová verzia open-source nástroja ZAP 2.0.0 pre penetračné testovanie

16.02.2013 | 22:06 | dodoedo | Novinky

Nová verzia 2.0.0 open-source nástroja OWASP Zed Attack Proxy (ZAP) pre penetračné testovanie zraniteľností Web aplikácií, ktorá bola uvoľnená začiatkom mesiaca obsahuje okrem iného aj nové add-ons marketplace, Ajax spider, Session scope. Vyskúšaj zapracované najnovšie vlastnosti vo Weekly Releases nástroja ZAP.