Nová verzia operačného systému Google Android 4.2 - vylepšenie vlastností zabezpečenia pre používateľov

06.11.2012 | 13:49 | dodoedo | Novinky

Výrazné zvýšenie zabezpečenia najnovšej verzie Android OS 4.2 predstavuje jedna jeho nová vlastnosť - vstavaný skener na detekciu malware pre okamžitú analýzu potenciálneho malware-kódu, ktorý by mohla obsahovať práve stiahnutá a inštalovaná aplikácia z "tretej strany" ("sideloaded" aplikácie, t.j. nie z oficiálnych repozitárov Google Play Store). Technologicky vzaté, táto nová bezpečnostná vlastnosť predstavuje rozšírenie skenovacieho procesu, ktorý (od februára 2012 roku) doteraz v Google kontinuálne bežal iba na serveroch (vo vnútri) Play Store a skenoval tam vývojármi uložené apps, či sú O.K.