Nová verzia operačného systému (SSI) pre klastre-Kerrighed 3.0.0

20.06.2010 | 18:07 | dodoedo | Novinky

Kerrighed 3.0.0 predstavuje novú verziu operačného systému typu Single System Image (SSI) pre klastre. To znamená, že s pomocou počítačových sietí, ktoré sú bežne rozšírené po celom svete, sa javí ako jeden veľký stroj, a procesy bežiace na jednom uzle sa môžu voľne pohybovať na iné uzly. Nové Kerrighed 3.0.0 teraz vychádza na Linuxe 2.6.30 a okrem rozšírenia podpory o ďalšie HW platformy, obsahuje následujúce zmeny: vylepšené checkpoint / restart IPC objektov (procesov); Kerrighed beží v linuxovom kontajneri, ako ľahký virtuálny stroj; experimentálna podpora hotplug pre uzly; vylepšené mechanizmy spoločnej globálnej pamäte. Zoznam zoskupení PC (klastrov), na ktorých beží Kerrighed a ich stručný opis.