Nová verzia Portable OpenSSH-5.9p1

07.09.2011 | 12:15 | dodoedo | Novinky

Vývojári OpenSSH Portability tímu (v rámci projektu OpenBSD) opäť úpravou (pridali portability kód do) hlavnej verzie OpenSSH 5.9 vytvorili novú portovanú verziu Portable OpenSSH-5.9p1 Portované verzie s plne implementovanými protokolmi SSH1 a SSH2 sú určené pre *nix-like systémy (Linux). Nová verzia Portable OpenSSH-5.9p1 obsahuje okrem opravených bugov aj experimentálne "sandboxing" časti kódu ("network facing code") počas pred-autentifikačnej fázy, ďalej HMAC (SHA2-based) mody pre SSH transport, sshd zasiela logy procesov cez pipe a iné. Stiahnutie .tar.gz z mirrorov dl.packetstormsecurity.net.