Nová verzia real-time plánovača linuxového jadra - SCHED_DEADLINE ver.6

29.10.2012 | 11:27 | dodoedo | Novinky

Nedávno vyšla nová verzia 6 real-time plánovača linuxového jadra - SCHED_DEADLINE. Linux (jadro) používa na plánovanie (scheduling) úloh rozličné typy plánovacích algoritmov, ktorých implementácie do jadra sa nazývajú aj ako ‘scheduling classes’ (napr. sched_fair a sched_rt). Najnovší ‘real-time scheduling‘ algoritmus - Earliest Deadline First (EDF) sa teda používa v podobe implementácie s názvom SCHED_DEADLINE. Vývojárske úsilie odráža priemyselné potreby Linuxu 21. storočia (robotika a pod.), a je jedným z úspešných výstupov projektov podporovaných EU, s názvom FP7 ACTORS a S(o)OS. Pozri si aj krátke video.