Nová verzia RT-Thread RTOS 0.3.0

21.04.2010 | 11:40 | dodoedo | Novinky

Na RT-Thread RTOS, ktoré predstavuje stabilný operačný systém Real-Time-Thread je zaujímavý hlavne ten fakt, že je vyvíjaný čínskym RT-Thread Studio a úspešne pokrýva potreby už viac ako desiatky čínskych spoločností s potrebou RT-Thread operačného systému. Nová verzia 0.3.0, obsahujúca okrem opravených chýb v systéme, v základe pozostáva z RT-Thread jadra, FinSH shellu, virtuálneho súborového systému, RT-Thread/GUI a TCP/IP protokolov LwIP. Stiahnutie RT-Thread verzie 0.3.0.