Nová verzia VDI-Spice 0.6 pre interakciu s virtualizovaným počítačom

05.09.2010 | 15:20 | dodoedo | Novinky

Open-source projekt Spice poskytuje kompletné sofistikované riešenie pre interakciu s virtualizovaným počítačom-t.j. vzdialeným displejom, a jeho zariadeniami: klávesnicou, myšou, audio a pod.. Otcom celého riešenia je RedHat. Spice sa delí do niekoľkých častí: Spice server, Spice protokol a Spice klient, takže optimálne umožňuje interakciu medzi front-endom a virtualizovaným počítačom v sieťach LAN/WAN, na čo používa VD-rozhranie (VDI). Nová verzia VDI-Spice 0.6, okrem iných vylepšení a opravených chýb prináša Spice klienta pre ARM7 platformu, novú knižnicu libspice pre server a do budúcnosti sa počíta s podporou 3D - akcelerácie.